Najważniejszym celem Firmy jest usatysfakcjonowanie Klienta poprzez zapewnienie mu kompetentnej i profesjonalnej obsługi oraz dostarczenie terminowo świadczonych usług wysokiej jakości. Rozwojowi Firmy przyświecają podstawowe wartości, którymi są: Klient, wiarygodność, kompetencje, nowoczesne technologie, ciągłe doskonalenie metod pracy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:
  • stosowanie najnowszych technologii
  • przyjazne i skuteczne relacje komunikacyjne z Klientem
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • ciągłą poprawę organizacji i metod pracy
  • budowanie partnerskich stosunków wewnątrz firmy


Gwarancją spełnienia niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2009


Właściciel Firmy MiBM